آرشیو ماهانه: خرداد ۱۳۹۵

کنکور؛ برداشت اول، سکانس آخر: تست زني

کنکور؛ برداشت اول، سکانس آخر: تست زني

سعيد، نگاهي به ساعت انداخت. وقت تقريباً تمام شده بود. او فقط مي‌توانست نگاه کوتاه ديگري به دفترچه کرده و ببيند آيا همه سؤالاتي را که مي‌دانسته جواب داده است يا نه. يادش افتاد که پاسخنامه را هم مي‌بايست کنترل کند تا پاسخ سؤالات جابجا نشده و مشکل ديگري نباشد. ديگر وقت تمام شده بود. دفترچه سؤالات، ساعت و پاسخنامه ...

متن کامل »
رفتن به بالا