0912-837-5747

ترتیب در خواندن مبحث های ریاضی

خیلی از شاگردان رشته تجربی از این بابت گله دارند که نمی دانند درس ریاضیات را از چطور شروع کنند و بیشتر آنها این بهانه را دارند که پایه ریاضی ما ضعیف است و پیش نیازهای مباحث اصلی را بلد نیستیم ، برای حل این مشکل یک شیوه مطالعاتی را تهیه کردیم. تا دانش آموزان به راحتی از پس این مشکل بربیاییند. بهتر قبل از شروع نگاهی هم به ریاضی سال اول بیاندازید.

از این موارد حدود ٢٠ سوال در کنکور مطرح میشوند ؛

۱ : جز صحیح و قدر مطلق

۲ : معادله نا معادله و تعین علامت

۳ : تابع نمایی و لگاریتم

۴ : مثلثات

۵ : تابع

۶ : حد و پیوستگی

۷ : مجانب و دنباله

۸ : مشتق

۹ : کاربرد مشتق

۱۰ : دستگاه معاد ت خطی و مقاطع مخروطی

۱۱ : انتگرال

این موارد باید پشت هم خوانده شود

مباحث زیر پیوستگی کمتری دارند و هر زمان که وقت داشتید بخوانید:

اول : ترکیبیات و احتمال

دوم : دنباله حسابی هندسی

سوم : ماتریس

چهارم : آمار

پنجم : هندسه

مهندس احمد سلام مشاور برتر موسسه آموزشی کنکور آسان است

برای دریافت مشاوره و برنامه ریزی رایگان با شماره

۴۰ ۹۶ ۴۰ ۶۶ – ۰۲۱

۳۸۸۹ ۷۵۲ ۰۹۱۲

تماس بگیرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تماس تلفنی