0912-837-5747

تمرکز حواس

تمرکز حواس در واقع "متمرکز کردن نیروی فکر و به کار گیری نهایت دقت و توجه به موضوع مطلب مورد مطالعه می باشد که بدون آن مطالعات نمی تواند از باز دهی خوبی بر خوردار باشد"
در واقع تمرکز حواس شرط اصلی و اساسی یاد گیری است.
اگر ما در مطالعه درس تمرکز نداشته باشیم،یعنی به فکرمان اجازه دهیم به اموری غیر از موضوع درسی مورد مطالعه بپردازد، علاوه بر مفهوم نشدن مطلب مورد مطالعه برای ما، وادار می شویم به خواندن و مطالعه ی مکرر و بیش از اندازه ی درس و متن مورد مطالعه که از یک سو باعث اتلاف وقت و انرژی ما می شود که خستگی شدید به دنبال خواهد داشت و از سوی دیگر موجب عدم علاقه به ادامه مطالعه می گردد.
بنابراین داشتن یک تمرکز فکری بالا،هنگام مطالعه درس،علاوه بر زود یاد گرفتن درس و به خاطر ماندن آن در ذهن باعث ایجاد اعتماد به نفس،آرامش و نشاط روحی برای ما می شود.
منظور از تمرکز حواس، فکر کردن به یک موضوع ویژه به صورت مطلق نیست. زیرا شما نمی توانید بیش از ۴ الی ۵ ثانیه به طور مطلق، فقط و فقط به یک چیز بیاندیشید.
در واقع تعریف تمرکز حواس این گونه است "به حداقل رساندن عوامل حواس پرتی را تمرکز حواس می گویند."
تمرکز حواس نسبی و اکتسابی است؛ یعنی تمرکز شما هیچ گاه یک میزان مشخص و ثابت نیست و با تغییرات موقعیت ذهنی و محیطی تغییر می کند و با کاهش عوامل حواس پرتی افزایش می یابد
از آنجا که تمرکز حواس اکتسابی است و ژن مشخصی برای آن در مغز وجود ندارد، می توان با پرورش این استعداد و تمرین و ممارست، این استعداد را از بالقوه به بالفعل در آورد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تماس تلفنی