فلسفه کنکور از کنکور آسان است

فلسفه کنکور از کنکور آسان است

فلسفۀ کنکور چیست؟

شاید پرسشهایی از جمله « چرا باید کنکور داد؟» و « فلسفۀ کنکور چیست؟» ؛ برای فردی که حدود ۶ ماهِ دیگر کنکور دارد، اصلا پرسش­های مناسبی نباشد. چرا که با توجه به فضای حاکم بر جامعه، “کنکور”دادن یکی از دشوارترین مراحلِ زندگیِ هر شهروند است و شاید بتوان گفت ارزشی برابر با “مرگ و زندگی” دارد! بنابراین اصلا نباید درباره­ ی آن فلسفید و فکر کرد! فقط باید قبول شد! مثل یک ربات! و گرنه بنیادِ عمر بر باد می­رود!
خوشبختانه یا بدبختانه، من از همان ابتدای کار از “بُت­-سازی” و “کوه­-تراشی” گریزان بوده­ ام! من، از آن دست مردمی هستم که به­ هیچ­ روی نمی­توانند نسبت به پرسشهایی که در ذهنشان صورت می­ بندد بی­ تفاوت باشند. از کودکی به ما آموخته­ اند که درباره­ ی بعضی چیزها نباید فکر کنی! چون اگر فکر کنی دیوانه می­شوی! مثلا درباره­ ی وجودِ خدا و یا خیلی مسائلِ دیگر.
اما اگر چنین افرادی بر جامعه ی انسانی حکومت می­کردند، مطمئن باشید امروز، دیگر خبری از علم و فنّاوری و پیش-رفت نبود! وقتی طبعِ پرسش-گری را از بشر بگیرید، دیگر هیچ-چیزی برای او باقی نگذاشته­اید!
هیچ کسی نمی­تواند با وجود پرسشهایِ سرکوب شده ی درونِ ذهنش به آرامش دست یابد.
پس باید به طبع پرسش-گرِ بشر بیشترین احترام را گذاشت.
بگذریم.
پرسش از کنکور، هر چند به گمانِ بسیاری، در این ایام “مناسب” نیست؛ اما باید بپذیرید که “بی مناسبت” هم نیست! چه­ وقتی بهتر از اکنون؟! اکنونی که بیش از هر وقتِ دیگری به کنکور نزدیکم.
نخستین پرسشی که با شنیدنِ نام هر چیزِ تازه به ذهنِ ما می رسد، پرسش از “چیستی”ِ آن چیز است. « کنکور چیست؟» خوشبختانه در موردِ کنکور همه­ مان به اندازه­ ی کافی میدانیم و نیازی نیست از چیستیِ کنکور بگویم.
اما پرسشِ دوم، پرسش از “چرایی”ِ آن چیز است. شاید بتوان با کمی مسامحه گفت : پرسش از “فلسفۀ آن چیز”!
پس به پرسشِ اصلی باز می­گردیم. « فلسفۀ کنکور چیست»؟
پاسخِ این پرسش هم به نظر ساده می­رسد.
در دفترچه­ ی ” راهنمایِ ثبتِ نام و شرکت در آزمون سراسری” اینگونه آمده است: « به منظورِ تشخیصِ میزانِ آمادگیِ داوطلبان در زمینۀ دروس عمومی […و…] تعیین میزان آشنایی علمیِ آنان با پایه­ های اساسی و اصولیِ رشته­ های موجود در هر گروهِ آزمایشی »
کاری به این نداریم که خودِ دبیران و اهالیِ سازمانِ آموزش و پرورش هم معترفند که سطحِ سؤالاتِ کنکور اصلا و ابدا تعیین کننده­ ی میزانِ آمادگی و اطلاعات داوطلب نیست! اگر واقعا هدفشان اینست، چرا برای هر پرسش زمانی بسیار بسیار محدود در نظر می گیرند؟ بطوریکه حتی فرصتِ فکرکردن هم برای داوطلب نمی-ماند. به قولِ یکی از دبیرانمان، باید سوال را خواند و حل کرد و پُر کرد! فرصتی برای اندیشیدن به اینکه این پرسش از کجایِ کتاب طرح شده و از چه راهی باید آن­را حلّید، نیست! استرس های پیش از آزمون هم آنقدر زیاد است که موجب میشود خیلی از دانش آموزانِ زرنگ و درس-­خوان و با استعداد نتوانند نتیجۀ مناسب را کسب کنند. کسی منکرِ این قضیه هست؟
اما بیایید کمی کلّی-تر به قضیه بنگریم.
چرا یک دانش-آموز باید درس بخواند و وارد دانشگاه، ویا بازار کار، بشود؟ برای اینکه “بازدهی” و “کارآمدی” برایِ جامعه داشته باشد.
بطورِ خاص فعلا می-خواهم علوم انسانی را بررسی کنم.
شخص، یا باید دبیر و استاد شود و سطحِ فرهنگ و سوادِ عمومی را بالا ببرد. یا باید با همین هدف کتابی چاپ کند. یا اینکه در پژوهش-گاه هایِ مختلف به بررسی و نظریه پردازی و آزمایش و … بپردازد.
آیا در هیچ-کدام از مواردی که برشمردم، نیازی هست فرد تمامِ دانشهایش را از بَر باشد؟!
آیا یک دبیر یا استاد، هیچ کتاب و جزوه و …ای را با خود سرِ کلاس نمی-آورد؟
آیا مهم­ترین وظیفۀ یک نویسنده این نیست که با استفاده از منابع و مَراجعِ مکتوب و غیرِ مکتوبِ دیگر پژوهشی ارائه دهد ( و تا جاییکه ممکن است از حافظه-ی خود استفاده نکند؛ بلکه از “ذهن” و قوۀ تحلیل و ترکیب کار بکشد)؟
به دیدِ من یک پژوهشگرِ واقعی کسی است که حتی اگر می-خواهد شعری مشهور از حافظ را در نوشته-اش یاد کند، باید دیوانِ حافظ را بگشاید و بَررِسد که مبادا واژه­ ای را اشتباه نقل کرده باشد!
اگر در گذشته حفظِ انبوهی از اطلاعات برای یک پژوهشگر تا حدی ضروری بود، امروزه با پیشرفتِ فناوریِ اطلاعات ، با صَرفِ کمتر از ۱ ثانیه وقت، می­توان در بزرگ-ترین دانشنامه ها و فرهنگ-نامه ها کاوید. این امر، باید موجب شود که پژوهشگر بیشترِ زمانش را برایِ تحلیل و سازماندهیِ داده ها بگذارد و تنها ضروری-ترین مفاهیم و مبانی را ازبَر کند! به دیدِ من، حتی در این شرایط هم “حفظ کردن” باید بر اثر مداومت در امر پژوهش ممکن شود.
من، پیش از این در رشته­ ی ریاضی درس می­خواندم. منزجرکننده ترینِ کارها، برایم حفظِ فرمول بود. اما گاهی پیش می­ آمد که هنگام حلّ مسأله برگه­ ی خلاصۀ فرمولها را جلوِ خودم می­گذاشتم و مسائل را می­حلّیدم! پس از مدتی خود-به-خود فرمول در ذهنم جای میگرفت و آن موقع بود که احساس می-کردم دارم از خواندن ریاضی یا فیزیک لذت می-برم! اما چه فایده که نظامِ نادرستِ آموزشیِ ما برای اینگونه درس آموختن ها ارزشی قائل نیست.
بازگردیم بر سرِ علومِ انسانی!
خودِ من به عنوان شخصی که به شدت به تمام انواع دانشها (چه انسانی و چه فنی و محاسباتی) علاقه دارد، اعلام می-کنم که آزمونِ کنکور در تشخیص سره از ناسره ، چندان کارا نیست.
شاید با خودتان بگویید که : « حق با تو است، ولی مگر راهِ دیگری هم هست؟». باید به شما بگویم بله!
با خودتان فرض کنید برای تشخیصِ سطحِ آمادگیِ دانش-آموزان دو نوع آزمون بگیرند. یکی، آزمونِ واقعی و تشریحی، و دیگری آزمونی مشابهِ همین کنکور و بصورتِ تستی.
اما آزمونِ تشریحی به گونه ای باشد که دستِ دانش-آموز بسته نباشد. یعنی بتواند از منابعِ مختلف استفاده کند و پرسشها هم کاملا مفهومی باشند.
فرضا وقتی می خواهند از درسِ “روانشناسی” آزمون بگیرند، از دانش-آموز بخواهند نظراتش را درباره-ی دیدگاهِ “انسان-گرا” بنویسد. البته زمانی هم برای پاسخگویی در نظر بگیرند که محدود و عادلانه باشد. جالبتر خواهد بود اگر آزمون در یک کتاب-خانه برگزار شود و دانش-آموز اگر خواست به او منابعِ پایه-ای هم بدهند.
آزمونِ دوم که مشابهِ همین کنکور است، تنها از مفاهیمِ اساسی پرسش مطرح کنند.مطالبیکه حفظِ آنها برای دانش آموز ضروری است. فرضا پرسیده شود که : « کدام یک از رویکردهایِ روانشناسی “جبرگرا” نیست؟» یا « نواحیِ مغزیِ زبان در کدام نیمکره قرار دارند؟». اگر انصاف دهم، در طی این چندسال، هیچگاه تمامِ پرسش-های کنکور بی اساس و مضر نبوده بلکه گاهی من پرسش-های زیبا و مفهومی هم بینِ آنها می-یابم! اما در مقایسه با تمامِ پرسشها، میزانِ پرسشهای مناسب و جالب در اقلیت قرار می گیرد.
برای درسهایِ ریاضیک و محاسباتی هم می-توان مسأله طرح کرد. اما مسائلی که واقعا کاربردی باشند؛ و زمانِ مناسبی هم برایِ حل­ کردن به داوطلب بدهند.
شاید دوباره شما در پاسخ به من بگویید که : « تو خیلی “آرمانی” می اندیشی! می-دانی برگزاری چنین آزمونهایی چقدر هزینه برای آموزش و پرورش برمی­دارد؟»
در پاسخ به شما می-گویم که :
اولا همین آزمون کنکور هم خیلی خیلی هزینه بردار است.
دوما، اگر هدفِ ما بازدهی و کارآمدیِ دانش آموزانی است که در آینده می خواهند برای جامعه­ شان مفید باشند، چرا نباید رویِ آنها سرمایه گذاری کنیم و به آنها این فرصت را بدهیم که یک آزمونِ تقریبا “عادلانه” را پشت سر بگذارند و استعدادهایِ حقیقی، آسان تر کشف شوند؟! آیا این دانش-آموزان در آینده تمامِ این هزینه ها را جبران نخواهند کرد؟!
فکر می-کنم فعلا همین قدر که گفتم کافی باشد.
کمی دِلَم خُنک شده و می­توانم بدونِ غذابِ وجدان بروم چند کتابِ غیر درسی (اما مرتبط با درس!) بخوانم !!!!!!

مهندس احمد سلام مشاور برتر کنکور آسان است
برای دریافت مشاوره و برنامه ریزی رایگان با شماره‌های
۴۰ ۹۶ ۴۰ ۶۶ – ۰۲۱
۳۸۸۹ ۷۵۲ ۰۹۱۲
۰۹۱۲۸۳۷۵۷۴۷
تماس بگیرید

Related Posts
مقاله ای از امیر محمد ربیعی دانشجوی داروسازی دانشگاه تهران
 شماره تماس جهت مشاوره و برنامه ریزی و ارتباط مستقیم با رتبه ها : 09128375747 - 09121001392 – 02166409640
READ MORE
اعلام زمان توزیع کارت کنکور سراسری ۹۳
اعلام زمان توزیع کارت کنکور سراسری ۹۳ دکتر ابراهیم خدایی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار واحد مرکزی خبر گفت: توزیع کارت ورود به جلسه از طریق سایت رسمی سازمان سنجش آموزش ...
READ MORE
توصیه برای کنکوریهای موسسه کنکور آسان است
توصیه برای کنکوریهای موسسه کنکور آسان است سلامی به گرمی آینده ای زیبا برای شما عزیزان امیدوارم حال همه ی شما کنکوری های گل خوب باشه، دوستان گلم میخوایم با هم یه ...
READ MORE
دين و زندگي؛ پر نکته، سهل و ممتنع
زماني که بحث درس معارف اسلامي براي کنکور پيش مي‌آيد‌، واکنش‌هاي متفاوتي در ميان داوطلبان وجود دارد. عد‌ه‌اي احساس مي‌کنند‌ که فقط سه کتاب خواند‌ني پيش‌رو د‌ارند‌ که با حفظ‌کرد‌ن ...
READ MORE
جزوه زیست سال چهارم نوشته شده توسط لیلا بیگ محمدی دانشجوی داروسازی دانشگاه شهید بهشتی
جزوه خلاصه نویسی زیست سال چهارم نوشته ی: لیلا بیگ محمدی   دانشجوی دکترای روزانه داروسازی دانشگاه شهید بهشتی   ورودی ۱۳۹۳ دانلود شماره تماس جهت ارتباط با رتبه های برتر و دفتر مرکزی : ۰۹۱۲۸۳۷۵۷۴۷ - ۰۹۱۲۱۰۰۱۳۹۲ ...
READ MORE
دانلود جزوه مجانب مهندس مسعودی
دانلود جزوه مجانب دست نویس مهندس مسعودی دانلود
READ MORE
آزمون آزمایشی سنجش تجربی 17 آبان
دانلود دفترچه سوالات و پاسخ نامه آزمون 17 آبان ماه سازمان سنجش دانلود
READ MORE
پايان کنکور، آغاز راهي نو
چيزي در حدود ده روز از برگزاري آزمون سراسري سال 1395 مي‌گذرد و حتماً خيلي از شما داوطلبان عزيز هم تا الان، کليد سؤالات را گرفته و تا حدودي مي ...
READ MORE
کنکور اسان
کنکور اسان دانلود جزوه شیمی سال دوم نوشته علیرضا فصیحی : لینک دانلود  شماره تماس جهت مشاوره و برنامه ریزی و ارتباط مستقیم با رتبه ها : 09128375747 - 09121001392 - 02166409640
READ MORE
Math geometry background with formulas
مقاله ای در مورد مباحث ساده تر ریاضی کنکور از کنکور آسان است ریاضی کنکور درسی است که خیل عظیمی از داوطلبان کنکور در رشته تجربی ترس خاصی نسبت به آن ...
READ MORE
مقاله ای از امیر محمد ربیعی دانشجوی داروسازی
اعلام زمان توزیع کارت کنکور سراسری ۹۳
توصیه برای کنکوریهای موسسه کنکور آسان است
دين و زندگي؛ پر نکته، سهل و ممتنع
جزوه زیست سال چهارم نوشته شده توسط لیلا
دانلود جزوه مجانب مهندس مسعودی
آزمون آزمایشی سنجش تجربی 17 آبان
پايان کنکور، آغاز راهي نو
کنکور اسان
کدام مباحث ریاضی کنکور ساده تر است از

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس تلفنی