0912-837-5747

لطفا تغییر کن

آیا حاضرید هر صبح که از خواب بر می خیزید سر خود را در سطل آشغال منزلتان کنید و بعد تمام طول روز را با همان سطل آشغال زندگی کنید؟

دقت کرده اید که خیلی از افکاری که در ذهن ما می گذرد بوی تعفن می دهد؟

من نمی توانم، من انسان نالایقی هستم، موفقیت برای من نیست، خدا مرا دوست ندارد، من فقط برای بدبختی به دنیا آمده ام، به من خوشبختی نیامده است. این افکار همان افکار آشغالی هستند که خیلی ها هر صبح با این بوی زشت زندگی می کنند.

روز به روز افت می کنید و روز به روز بازنده تر از دیروز می شوید. شکست می خورید زیرا بزرگترین دشمن خودتان هستید.به خودتان هر چیزی دوست دارید می گویید.خود را از درون می سوزانید. چقدر سخت است که به خودمان ببازیم. از خواب بر می خیزید و سطل آشغال را بر سرتان می گذارید و زندگی می کنید.بر می خیزید که بوی تعفن بدهید.تا کی؟

هر صبح که از خواب بر می خیزید بوی نامطبوع افکارتان کام را برایتان تلخ می کند.

دو سوال مهم:

اول عمری است که منفی فکر کردی، این همه صبح ها سر خود را در داخل سطل آشغال کرده ایی چه چیزی گیرت آمده؟

دوم آیا می شود هر صبح به خود بگوییم من ناتوان هستم و بعد توانا باقی بمانیم؟ کسی که هر روز به خود می گوید مریض هستم مریض هستم مریض هستم مطمین باشید کمتر از یک هفته مریض می شود. هر صبح به آن چیزی ارزش می دهید که دوست ندارید برایتان اتفاق بیفتد.

انسان ها ذاتا منفی گرا هستند برای همین هر کسی مثبت اندیشی می کند موفق می شود.

چرا مثبت اندیش نیستید؟

چون ترسو هستید.می ترسید که به آنچه دوست دارید نرسید، فقط می ترسید. می ترسید از اینکه به سمت اشتیاق خود بروید. می ترسید از اینکه برای خودتان بجنگید. از جنگیدن می ترسید برای همین با افکار منفی خود را قانع می کنید که یک آدم معمولی هستید و باید به هدف های معمولی برسید. می سوزید می بازید، معمولی می شوید و اهدافتان را فراموش می کنید؛ روز به روز عادی تر می شوید و فرسودگی بر زندگیتان سایه می اندازد چرا؟ چون می خواهید.دقت کنید شما می خواهید.همانطور که اگر می خواستید الان امید و عزت و بزرگی و اوج قدرت را داشتید.شما تعیین می کنید.افکارتان چیست؟

افکار تان چگونه کنترل می شود؟

هیچ چیزی در این دنیا وجود ندارد، همه چیز فکر ماست، باید فکر کنید تا خلق کنید.هیچ جیزی وجود ندارد.هر چیزی که می بینید روزی یک فکر و یک هدف بوده اند. همین کامپیوتر یا گوشی روبه رویتان روزی هدف بشر بود.همین اینترنت روزی خواسته ی بشر بود و وجود نداشت.

شما با فکر خود به هر آنچه می خواهید می رسید.یا فکر می کنید که نالایق هستید پس مطمین باشید نالایق می شوید یا باور دارید راهی برای پرواز هست پس پرواز می کنید.

یادتان باشد هر شب زباله ها را به کوه های زباله می برند پس با یک دنیا فکر آشغالی و بی ارزش فقط باید به کوه های زباله بروید و در آنجا جز له شدن و تجزیه و مرگ هیچ چیزی برایتان ندارد.

حق ندارید به خود نازک تر از گل بگویید.چطور اگر دوستتان به شما حرف تلخی بزند از او ناراحت می شوید، اما خودتان هر چه دوست دارید به خودتان می گویید؟

یادتان نرود ما با افکارمان فعالیت می کنیم.

فکرتان را تغییر دهید.

در نهایت یک سوال می پرسم:

آیا قرار است برای کودک خودتان هر شب غصه ی شنگول و منگول یا کدو قلقله زن را تعریف کنید؟

یعنی آن قدر همت ندارید که قهرمان زندگی کودک خود باشید و داستان دستاوردهای خودتان را بگویید؟ پدر و مادری که برای کودکش یک داستان از خودش نداشته باشد واقعا لایق چیست؟

آیا آن روز را نمی بینید که وقتی کودکتان روبه رویتان می ایستد و می گوید که من هدف زندگی خود را تعیین کردم من می دانم که از زندگی چه می خواهم من شغل دلخواهم را یافتم و … شما نمی توانید او را به آغوش بکشید و بگویید که فرزندم برای هدفت بجنگ برای رسیدن به خواسته ات تلاش کن مثل من که برای هدفم جنگیدم.

نمی توانید بگویید زیرا خودتان برای هدفتان نجنگیده اید.نمی توانید برایش الگو باشید و فقط تنها چیزی که می توانید به او بگویید این است که فرزندم من هم روزی هدفی داشتم و با افکار آشغالی آن را از دست دادم و الان در مقابل تو احساس خواری و ذلت می کنم و می دانم که لیاقت ندارم که برای تو حتی یک والد خوب باشم . من حتی نمی دانم که برای رسیدن به هدفت باید چه کار کنی؛ زیرا خودم هر روز با افکار آشغالی زندگی کرده ام و الان یک انسان معمولی هستم و هنوز هم از خود می پرسم که می توانم یا نمی توانم…

بله شما فقط می توانید راه مزخرف بودن را به او نشان دهید. فقط همین.

پس یا تغییر کنید یا راه مرگ را در پیش بگیرید.

برای موفقیت در کنکور با تدریس حرفه ای اساتید برتر کشور و کنکور آسان است

همراه باشید

استاد احمدی ، مهندس امیر مسعودی ، مهندس عارف ربیعیان ، دکتر مهدی شیخی

جهت دریافت مشاوره و برنامه ریزی درسی در تعطیلات نوروز با شماره های

۴۰ ۹۶ ۴۰ ۶۶ – ۰۲۱

۳۸۸۹ ۷۵۲ ۰۹۱۲

تماس بگیرید

تماس تلفنی